BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 5.04.2024| Okunma Sayısı: 172

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Valim, 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilim, 
Sayın Milletvekillerim, 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 
Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, 
Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, 
Sayın Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcım, 
Sayın İdare Mahkemesi Başkanlarım, 
Sayın Pamukkale ilçesi Belediye Başkanım, 
Sayın Merkezefendi İlçesi Belediye Başkanım, 
Sayın önceki dönem Baro Başkanlarım, 
Sayın Denizli Barosu’nun Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Sayın Meslektaşlarım, 
Sayın Siyasi Parti temsilcileri, 
Sayın Basın mensupları;

Bugün itibari ile 2050 avukatı ve 200’e yakın stajyer avukatı bulunan Denizli Barosu ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlamıştık. Bu eşsiz vatanı bize emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi,  gazilerimizi; saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca kuruluşundan bugüne Denizli Barosu mensubu olan, Denizli Barosu kurullarında görev alan, hizmet veren; başta, yakın zamanda katledilen önceki dönem Baro Başkanımız Sayın Avukat Erdal ÇAM ve yine önceki dönem Baro Başkanımız Sayın Avukat Tuncer YILMAZ olmak üzere aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri, Türk milletine yakışır şekilde sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş, millet iradesi tecelli etmiştir. Yapılmış olan seçimlerin Denizlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Avukat Osman ZOLAN’a, Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avukat Avni ÖRKİ’ye ve Çivril Belediye Başkanı Sayın Avukat Niyazi VURAL’a; Denizli Barosu’na yapmış olduğu katkılarından ve işbirliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarı diliyorum.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Sayın Avukat Bülent Nuri ÇAVUŞOĞLU’nu, yeniden seçilen Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Avukat Şeniz DOĞAN’ı ve tüm ilçe belediye başkanlarını, başta meslektaşlarım olmak üzere seçilen tüm meclis üyelerini tebrik ediyorum.

Daha önce olduğu gibi, bundan sonra da aynı işbirliğinin, dayanışmanın ve katkıların devam edeceğini ümit ediyorum. 

Değerli meslektaşlarım; Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ilimizde kurulmuş olup; Bağbaşı mahallesindeki binasında hizmet verecektir. Meslektaşlarımıza 2 adet baro odası ayrılmış olup, tefrişatı yapılmıştır ve hali hazırda da haziran ayındaki atamalar beklenilmektedir. Denizli Bölge Adliye Mahkememiz atamalar yapıldıktan sonra hizmet vermeye başlayacaktır.  Bu konuda katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere; meslektaşlarımız adına teşekkür ediyorum. 

Değerli hazırun; hepimizin bildiği üzere yaklaşık bir yıl önce ülkemizin 11 ilini kapsayan bölgede, kimilerine göre asrın, kimilerine göre bin yılın felaketi yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremde 121’i meslektaşımız olmak üzere, resmi rakamlara göre elli binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik.  Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. 

Yaşadığımız coğrafya yoğun fay hatları bulunun deprem bölgesidir. Bu gerçeğin bilincinde olmamız gerekir. Her an deprem olacakmış gibi bugünden çalışmaların başlatılması gerekir. Deprem gerçeği sadece seçilen belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine bırakılacak ve sorumluluk yüklenecek bir durum değildir. Başta merkezi yönetim olmak üzere, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bu konuda sorumluluk alması ve aktif bir çalışma içerisine girmesi gerekmektedir. Denizli Barosu da, bu çalışmalarda sorumluluk almaya hazırdır.

Sayın hazırun;
Yargı; şimdiye dek bu denli eleştirilmemiş, bu kadar hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması yaşanmamıştır.

Yargıtay 1. Başkanının bugüne dek seçilememesi, bu durumun siyasi pazarlık haline getirilmesi; yargının günümüzdeki konumunu açıkça gözler önüne sermektedir. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler neticesinde Yargıtay Başkanlığı seçiminde liyakatten ziyade etnik kimlik, siyasi düşünce, mezhepçilik, bölgecilik ve benzeri kriterlerin dile getiriliyor olması ve bu duruma tepki gösterilmemesi üzüntü ve endişe vericidir. 

Bununla birlikte, Hatay milletvekili Sayın Avukat Can ATALAY hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilen hak ihlali kararına; Yerel Mahkeme ve Yargıtay tarafından uyulmaması yönünde verilen karar, Anayasanın 2. maddesinde belirtilen ‘Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir’ ilkesini sorgulanır hale getirmiştir. Bu durum açıkça yargı yoluyla gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsüdür. Burada hukuk katledilmiştir. Fakat asıl katledilen bu ülkenin geleceği, gençlerin hayalleri, bilimi, sanatı, düşüncesi, hukuku, adaleti, demokrasi algısı, temel hak ve özgürlükleri ile insan hakları bilinci olmuştur. Aynı zamanda bu durum temel hak ve özgürlüklerin ihlaline; kişilerin ırkından, dininden, siyasi düşüncesinden, etnik kimliğinden dolayı yargılanmalarına yol açacaktır. Bu konuda, Baromuz Türkiye’de kurumsal olarak adalet nöbeti tutan tek Barodur. Denizli Barosu; bu hukuka aykırı uygulamadan vazgeçilmesini ve meslektaşımızın özgürlüğüne kavuşturulmasını talep etmektedir. 

Çünkü hukukun ideolojisi, sağcısı, solcusu olmaz. Hukuk var ise adalet vardır, emek vardır, sermaye vardır, hür düşünce vardır, bilim vardır, gelecek vardır, hayaller vardır. 

Bir ülkenin yargısal savunması ne kadar güçlü, hakim ve savcıları ne kadar bağımsız ise o ülkede adalet vardır, hukuk vardır. Her ortamda dile getirdiğim ve bundan sonra da dile getireceğim gibi; siyasetin yargının üstünden elini çekmesi, yargıyı biz yargı mensuplarına bırakması gerekir.

Değerli hazırun; bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. 5 Temmuz 2021 tarihinde göreve seçildiğimizde Denizli Barosuna kayıtlı meslektaş sayımız 1300’dü. Bugün ise 2050. İki buçuk yıllık bir zamanda yaklaşık 800’e yakın meslektaşımız Denizli Barosu’na kaydını yaptırmıştır. Mesleğimize olan bu ilgi, elbette sevindiricidir. Fakat bu durum Baroların ve meslektaşlarımızın sorunlarının artmasına ve genç-işsiz avukat kavramının literatüre girmesine neden olmuştur. Bu sorunun çözümlenmesi gerekir. Buna neden olan, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleridir. Hukuk fakültelerini kapatamayacağımıza göre, başarı puanlarının yükseltilmesi, kontenjanların düşürülmesi ve avukatlık sınavının derhal uygulanması gerekir. 

Biz avukatlar için zaman çok önemlidir. Duruşmaların tam saatinde yapılmaması, duruşma günlerinin çok ileri bir tarihe atılması, kararların geç yazılması ciddi bir sorunumuzdur. Bu durum müvekkil- avukat ilişkisini zedelemekte; daha da önemlisi geciken adalet, adalet değildir düşüncesini pekiştirmektedir. Bu konuda da düzenlemelerin yapılması gerekir.

Türkiye’de dava yoluyla hakkını aramak, oldukça pahalı duruma getirilmiştir. Bu durum, vatandaşların hak arama özgürlüğünü kısıtlar niteliktedir. Bu nedenle yargı harç ve masraflarının makul seviyeye indirilmesi gerekir.

Yine bildiğiniz gibi, kıdemi 5 yıl ve altında olan meslektaşlarımızın Baroya aidat ödememesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Hangi gerekçe ile yapılırsa yapılsın bu düzenleme Baroları zor durumda bırakarak, meslektaşlarımızın baroya olan aidiyet duygularını yitirmesine neden olmaktadır. Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmeli ve bunun yerine kıdemi 5 yıla kadar olan meslektaşlarımıza SGK primi ve vergi muafiyeti getirilmeli, faizsiz ve daha uzun süreli büro destek kredisi sağlanmalıdır. 

Stajyer avukatların statüsü değiştirilmeli ve özlük hakları tanınmalıdır.  

Kamu avukatlarının özlük hakları ve engelli avukatların temel hakları güvenceye kavuşturulmalıdır.

Meslektaşlarımızın ödediği yüksek SGK primleri makul seviyeye indirilmeli, meslektaşlarımızın emekli maaşlarında düzenleme yapılmalıdır.

Avukatlık hizmetinden alınan KDV oranları düşürülmelidir. 

CMK ücretlerinin, avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi gerekmekte olup; bu ücretlerin asgari ücret tarifesi ile eşdeğere çıkarılması gerekmektedir.  

Bağlı çalışan meslektaşlarımızın hakları güvence altına alınmalıdır. 

Arabuluculuk, uzlaştırma, seri muhakeme gibi usullerin uygulanması ve meslektaş sayımızın hızla artmasından dolayı mesleğimizin faaliyet alanı git gide daraltılmış olup, biz avukatlara yeni iş sahalarının yaratılması gerekmektedir.

Avukata yönelik ekonomik ve fiziksel şiddet önlenmeli, bu konuda yasal, mali ve idari önlemler alınmalı, avukata yönelik şiddet tutuklama nedeni sayılmalıdır.

Toplumsal olaylar ile ilgili davalarda; baroların katılma taleplerinin mahkemelerce, doğrudan reddi değil, kabul edilmesi gerekmektedir. 

Bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yasal engeller kaldırılmadır.

Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasa ile Avukatlık yasası özdeşleştirmeli, her iki yasa arasındaki çelişkiler giderilmeli ve bu konuda yaşanan sorunlar avukatlık mesleği lehine çözümlenmelidir.

Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda; yasal faizin hala artırılmamış olması kabul edilemez. Bu konuda yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. 

Değerli hazırun,
Denizli Barosu olarak insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasamızın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine olan inancımız ile; Anayasının ilk 4 maddesinin değiştirilmesini ve yine kadınlarımızın elde etmiş olduğu hakların siyasi tartışma konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Ve diyoruz ki; İstanbul Sözleşmesi yaşatır. 

Yine Denizli Barosu olarak,
Aklını, algısını, ahlakını, vicdanını, geçmişe saygısını, geleceğe karşı sorumluluğunu unutmadan; herkes için inadına hak, inadına hukuk, inadına adalet, inadına cumhuriyet, ilelebet cumhuriyet diyoruz.

Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, mesleki sorunlarımızın çözüldüğü, yargının daha az eleştirildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir Türkiye özlemi ile; 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Büyük Savunma Mitingi’ne sizleri davet ediyor, 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutluyorum. Ve şimdiden Ramazan Bayramı’nızı da tebrik ediyorum. Saygılarımla. 05.04.2024

                                                       Av .Adnan DEMİRDÖĞER
                                                         Denizli Barosu Başkanı 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

28.05.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.