CMK GÖREVLENDİRMELERİNDE MERAK EDİLENLER
Tarih: 12.12.2023| Okunma Sayısı: 1875

CMK GÖREVLENDİRMELERİNDE MERAK EDİLENLER

 

 

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görevlendirildiğim dosyaların ücretlerini alabilmek için hangi evrakları teslim etmem gerekiyor?

 

Soruşturma aşaması için kolluk, savcılık ya da sulh ceza hâkimliğine ait hangi birimde görev aldı iseniz ona ait ifade tutanağı aslı ya da bu birimlerin birden fazlasında görev aldı iseniz tamamına ait ifade tutanağı aslı, kovuşturma aşaması için ise avukat tarafından aslı gibidir yapılan duruşma zaptı sureti, serbest meslek makbuzu, BARONET sisteminden temin edilecek olan görev belgesi, masraf yapıldı ise BARONET sisteminden temin edilecek olan zorunlu gider belgesi, kovuşturma aşamasında duruşmaya yetki belgesi ile katılım sağlandı ise yetki belgesi örneği, şayet sigortalı olarak çalışan bir avukat iseniz işe giriş bildirgeniz ya da son aya ilişkin maaş bordronuz ile işveren avukatın hak edilen ödemelerin sigortalı olarak çalışan avukatın hesabına ödenmesine dair yazılı oluru, son olarak ücretin talep edildiği üst yazıdan oluşan tüm bu ödeme evrakları bir suret olacak şekilde bir adet plastik mavi telli dosya içerisine konularak, randevu gün ve saatinde Baroya teslim edilir.

 

Ancak burada unutulmaması gereken üç önemli husus vardır. Bunlardan ilki soruşturma aşamasındaki dosyanın soruşturma numarasının yazılması, ikincisi ise UYAP sisteminde vekil kaydının yapılması ve üçüncüsü ise istenildiğinde borcu yoktur belgesinin sunulmasıdır.

 

 

Soruşturma numarasının yazılması ve UYAP sistemine vekil kaydı yapılması işlemleri nasıl gerçekleşecek?

 

Soruşturma aşamasındaki bir görevlendirmenin ücreti talep ediliyor ise serbest meslek makbuzunun ya da kolluk ifade tutanağının üzerine savcılık soruşturma dosya numarasının yazılması gerekmektedir. Bu bağlamda henüz savcılık soruşturma dosya numarası almamış olan ifade tutanaklarına ait dosyanın soruşturma numarası alınıncaya kadar beklenileceği ve Baro tarafından ifade tutanaklarının teslim alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

Soruşturma aşamasındaki bir görevlendirmenin ücreti talep ediliyor ise görevlendirilen dosya hangi Cumhuriyet Savcısına ait ise o savcının kalemi ile görüşülüp UYAP sistemine tıpkı özel vekâletname ile kayıt yapılıyormuş gibi vekil kaydının yapılması gerekmektedir. Aynı işlem kovuşturma aşamasındaki dosyalar için de geçerli olup mahkeme dosyasına vekil kaydının yapılması için ilgili mahkeme kalemi ile görüşülüp vekil kaydının yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda henüz vekil kaydı yapılmayan dosyaların Baro tarafından teslim alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

Ancak burada unutulmaması gereken husus emek ve zaman kaybını önlemek amacıyla vekil kaydı yapılan dosyaların UYAP sisteminden kontrol edilmesidir.

 

 

Borcu yoktur belgesi neden bu kadar önemli?

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında zorunlu müdafii olarak görevlendirilen dosyaların tahsilat aşamasında, serbest meslek makbuzu ve yol giderleri toplamı net değil de brüt 5.000,00 Türk Lirası ve üzeri olması halinde borç durumunu gösterir belge yani borcu yoktur belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Borcu yoktur belgesi şahsa ait düzenlendiği için ödeme talebinde bulunan avukat sigortalı olarak çalışsa dahi serbest meslek makbuzu sahibi avukata ait borcu yoktur belgesini değil de kendi adına düzenlenmiş olan borcu yoktur belgesinin ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Borcu yoktur belgesi ibraz edilmediği takdirde, ilgili avukata ödeme yapılmayacağı gibi bir sonraki aya ilişkin tahakkuk işlemleri ile ödeme planlaması yapılamadığından, serbest meslek makbuzu ile birlikte ödemeye ilişkin evraklarını eksiksiz teslim eden avukatların ödemeleri gecikecek ve mağduriyetler yaşanacağı için borcu yoktur belgesi Barodan gönderilecek olan kısa mesajda belirtilen süre zarfında sunulması zorunludur.

 

Ancak burada unutulmaması gereken husus borcu yoktur belgeleri alındığı tarihten itibaren 15 gün geçerli olacağı için bu sürenin geçmesi halinde yeniden borcu yoktur belgesi düzenlenmesi gerektiğidir.

 

 

Mahkeme görevlendirmesini kabul ettim ancak dosyadan istifa etmek istiyorum. Dosyadan istifa etmek mümkün mü?

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukat istifa edemeyeceği gibi aynı zamanda da görevlendirildiği kişi tarafından da azledilemez. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinde görevin sona erme halleri düzenlenmiş olmakla buna göre; soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi, kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi, müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi ve son olarak kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi hâllerinde görev sona erer.

 

 

Kolluk görevlendirmesinde, Şüpheli kendisini özel vekil ile temsil ettirmek istedi. Bu görevlendirmenin ücretini alabilir miyim?

 

Bu tür durumlarda özel vekil ile birlikte ifadeye katılıp tutanağı imzalamanız halinde ücrete hak kazanabileceğiniz gibi ifadeye katılmaksızın, Baroya yapacağınız yazılı müracaat ile birlikte görev puanınızın iadesini talep edebilirsiniz.

 

 

Mazeret vermek istiyorum ancak şu an BARONET sistemine erişim sağlayamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

 

Mazeretler sadece BARONET sistemi üzerinden verilmiyor. Telefonunuzdan, sizi görevlendirme için arayan, asistan sistemine ait 0850 250 22 76 numaralı telefonu aradığınızda 24 saati geçmeyecek şekilde, kaç saat mazeretli olmak istediğinizi tuşlayarak telefon üzerinden de doğrudan mazeret verebilirsiniz.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

15.07.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.