TARİHÇE
Tarih: 10.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 22276

ÖNCEKİ BAŞKANLARIMIZ

   
 
 Av. Feyzi AKEREN 
1927-1938  
 Av. Kemal İYBAR 
1938-1941
1948-1950 
 Av. Ethem MUTLU 
1941-1948 

 
 
 Av. İbrahim MÜLAYIM
1950-1954  
 
 
Av. Sait TOKATLI
1954-1958
 
Av. Atıf ŞOHOĞLU 
1958-1961 
 
 Av. A. Behçet ÇOMAKOĞLU  
1961-1988 
 
 
 
 Av. İsmet KAYHAN 
 1988-1992
 
 
 
 
Av. Tuncer YILMAZ 
1992-1996
 
     
     
Av. M. Erdal ÇAM
1996-1998 
Av. M. Yıldırım AYCAN
1998-2002 
Av. Adil DEMİR
2002-2011
     
     

Av. Müjdat İLHAN
2011-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denizli Barosu 1927 yılında kuruldu.

1924 tarihli Muhamat Kanunu'nda 1926 ve 1927 yılında yapılan iki ayrı değişiklik, Denizli vilayetinde baro kurulabilmesi için gereken şartları sağladı. 6 Ocak 1926 tarihli 708 sayılı değişiklikle “Bir mahalde baro kurulabilmesi için” gereken on avukat sayısı yediye düştü, 3 Ocak 1927 tarihli değişiklik tefsirinin 5. maddesi ise baro yönetim kurulunun nasıl oluşması gerektiğini ve sayısını kesinleştirdi. Yönetim kurulunu bir başkan, başkan yardımcısı ve üçten ona kadar aza olarak belirledi.

Denizli’de 1927 yılındaki ruhsatlı avukat sayısı 8 olarak tespit edildi. İlk üyeler Feyzi Akeren, Sait Tokatlı, Emin Akçaöz, Salih Urganlıoğlu, Hulusi Oral, Rüstem Galip Yeğen, Mustafa Oker ve Ali Rıza Sevik oldu. Kurucu Başkan Feyzi Akeren ve Sait Tokatlı 1925 yılından önce ruhsat sahibiydiler. Emin Akçaöz’ün ruhsatı 1925 tarihini taşıyor. Salih Urganlıoğlu’nun ruhsat tarihi ise 1926. Hulusi Oral ve Rüstem Galip Yeğen, 1926-27 arasında ruhsat sahibi oldular. Son iki avukat Mustafa Oker ve Ali Rıza Sevik’in avukatlık ruhsatları 1927 yılı içinde verildi. Bu tespite dayanarak diyebiliriz ki, Baronun kuruluş yılı içinde Denizli’de ruhsatlı olarak en az sekiz avukat çalışmaktaydı.

Denizli Barosu Avukatlık Kanunu'ndaki son değişiklik tarihinden sonra, 1927 yılının yaz sonu veya sonbahar başlangıcında kuruldu. Kuruluş tarihine ilişkin en yakın olasılık o yılın Ağustos-Ekim arasıdır. Bu tarih aralığı nasıl ortaya çıktı? Eylül ayında adli yılın başlamasıyla birlikte avukatlar arası görüşme ve iletişim imkanlarının çoğalması baro kurulması için elverişli koşulları oluşturdu. Kurucu üye ruhsatlı avukat sayısı o yılın içinde tamamlandığı için, yasanın emrettiği şekliyle Denizli Barosunu bu ilk sekiz avukatın 1927 yılının ortalarından itibaren kurmuş olduğu sonucuna varıldı.

Baro Kurucu Başkanı Feyzi Akeren aynı zamanda “Bektaşi Babası” olup Baro tarihinin kayıtlı en eski ruhsat numarasına sahip avukat üyesi. Buldan’da hakimlik yaptı, 1925 yılında çıkan 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerin İlgasına Dair Kanun”dan sonra istifa ederek Denizli merkezde avukatlık yapmaya başladı.

Kurucu yönetim kurulunun, ruhsat numarası silsilesi ve kent merkezinde çalışıyor olmaları dikkate alındığında Feyzi Akerenbaşkanlığında Av. Sait Tokatlı, Av. Salih Urganlıoğlu, Av. Hulusi Oral ve Av. Mustafa Oker tarafından oluşturulduğu varsayılmalıdır. Başkandan hemen sonraki ruhsat sayı numarasıyla en kıdemli yönetim kurulu üyesi Sait Tokatlı’nınbaşkan vekilliği görevine getirilmiş olması en yakın olasılıktır.

Feyzi Akeren’inbaşkanlığında on yıl devam eden Denizli Barosu yönetiminde, bu zaman zarfında yönetim kurulu üye değişikliği yaşandı mı, hangi üyeler değişti, bu konuda kayıtlı bilgi bulunmamaktadır. O nedenle daha sonra baro yönetimlerinde etkin olarak çalışan erken dönem üyelerinin zaman zaman yönetim kurulu üyelikleri yaptıkları düşünülebilir. Ancak bu isimlerin kimler olduğu, hangi dönemlerde yönetime girdiklerini saptamak şimdilik imkansızdır.

1938 yılında 3499 sayı ile çıkan ikinci Avukatlık Kanunu ile birlikte baro yönetimi yenilendi ve Av. Kemal İybarbaşkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluştu. Yönetim yeni yasanın öngördüğü şekilde yeniden örgütlendiğini AdliyeVekaletine bildirdi, Vekalet 17 Kasım 1938 tarihli yazısıyla Denizli Barosunun kuruluşunu tescil anlamına gelen bir onay yazısı gönderdi.

Av. Kemal İybarbaşkanlığındaki Denizli Baro yönetimi, 8 Aralık 1938 günü Baro Genel Kurulu’nu topladı. Toplantıya üyeliği geçerli 16 avukattan 13’ü katıldı ve yapılan seçim sonucu Kemal İybar 12 oy alarak Başkan seçildi.

Yaklaşık 3 yıl görev yapan İybar 1941 yılında askerlik görevi nedeniyle başkanlıktan istifa etti, aynı yılın Aralık ayında yapılan genel kurulda başkanlığa Av. Ethem Mutlu seçildi.

Kurucu avukatlardan Emin Akçaöz’ün 1939 yılında vefatı ve Feyzi Akeren başta olmak üzere bazı üyelerin 1942 yılı içinde Barodan kaydını nakletmesi sonucu, Avukatlık Kanunu tarafından baro kurulabilmesi için vilayet dahilinde çalışması zorunlu asgari 15 avukat adedi 13’e düştü. Bu konuda AdliyeVekaleti ile yapılan yazışmalar sonucu, Isparta’da çalışan avukatlar Denizli Barosuna kaydedilerek baronun avukat sayısı azlığından dolayı feshi engellendi. Isparta avukatlarının Denizli Barosuna kayıtlı olarak çalışmaları 1959 yılına kadar devam etti.

Denizli Baro tarihinin üçüncü başkanı olan Av. Ethem Mutlu, 1948 yılına kadar görevde kaldı. Mutlu’nun başkanlık dönemi, Denizli Baro tarihinde geleneklerin yerleştiği, kurumsal özelliklerin kazanıldığı yıllar oldu. Denizli adli yargılama tarihinin pek çok ilk davası o yıllarda görüldü, Denizli avukatları baronun aldığı yerinde kararlarla bu ilk davalarla ilgili sınavdan başarıyla geçti.

Av. Ethem Mutlu, 1948 yılı ortalarında başkanlık görevini sağlık nedenleriyle Başkan Vekili Av. Ziya Gökalp’e bıraktı, Baro Genel Kurulu o yılın aralık ayında başkan vekilinin çağrısıyla toplandı.

1948 yılı Genel Kurulunda başkanlığa Kemal İybar yeniden seçildi. Bir dönem kalıp, görevi 1950 yılında Av. İbrahim Mülayim başkanlığındaki yönetime devretti. 1950 yılı Genel Kurulunda aday olan Mülayim Başkan seçildi. İbrahim Mülayim iki dönem, dört yıl başkanlık yaptı. 1954 yılı Aralık ayında yeniden aday olmayıp birkaç ay sonra İstanbul’a taşınarak barodan naklini istedi.

İbrahim Mülayim’den sonraki başkan Sait Tokatlı oldu. Av. Tokatlı, baronun 1927 yılındaki kuruluş kadrosunda yer alan, o ilk yönetimde olasılıkla başkan vekilliği yapan ve baro üyesi avukatlar içinde Kurucu Başkan Feyzi Akeren’den sonra en eski ruhsat sahibi olması nedeniyle başkanlık döneminde en yaşlı avukat kuşağının son temsilcisiydi. İki dönem başkanlık yaptı, 1958 yılı Genel Kurulunda başkanlığı baronun daha genç, ikinci kuşak üyelerinden Atıf Şohoğlu’na devretti.

Atıf Şohoğlu 1958-61 arasında Denizli Baro Başkanlığı yaptı. 1960 yılı Aralık ayında yapılan Genel Kurulda yeniden aday olup kazandı ancak dönemi tamamlamadan ayrıldı. 1961 seçimlerine katılan Şohoğlu, TBMM’ne Denizli milletvekili olarak girdi, iki dönem üst üste milletvekili seçildi. Şohoğlu 1977 seçimlerinde yeniden aday oldu, bu kez başka partiden yeniden milletvekili olarak mecliste Denizli’yi temsil etti.

Atıf Şohoğlu’nunbarodan ayrılmasından sonra başkanlığa Av. Aziz Behçet Çomakoğlu seçildi. 1988 yılına kadar 27 yıl Baro Başkanı olarak kalan Çomakoğlu, bu alanda Türkiye’de hala kırılamayan bir rekorun sahibi oldu.

Çomakoğlu dönemi istatistikleri çeşitli açılardan ilginçtir. Türkiye siyasi tarihinin 3 ayrı askeri müdahalesi onun döneminde gerçekleşti. İki kez Anayasa değişti, Avukatlık Kanunu yenilendi. 1961 seçimleri hariç altı genel seçim yapıldı, atanmış askeri müdahale hükümetleriyle birlikte 10 ayrı hükümet kuruldu. 1961 yılında baro üye sayısı 50’nin altındayken, başkanlığı bıraktığı 1988 yılında 244’e ulaşmıştı. Onun döneminde 24 ayrı baro genel kurulu yapıldı. Bu süre boyunca (1969’dan itibaren disiplin ve denetleme kurulları ile TTB delegeleri hariç) 92 yönetim kurulu üyesiyle çalıştı. Yıllık yönetim kurulu toplanma haftasını ortalama 40 sayarsak, yaklaşık bin civarında yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Denizli Barosunun ilk mülkiyeti onun başkanlığının son döneminde satın alındı.

Av. Aziz Behçet Çomakoğlu, tıpkı Sait Tokatlı gibi kendi kuşağının son temsilcisi olarak baro başkanlığı görevini daha genç kuşağa teslim etti, yeni kuşağın ilk temsilcisi Av. İsmet Kayhan 1988 yılı Genel Kurulunda Denizli Baro Başkanı seçildi.

Sayısı giderek artan hukuk fakülteleri, avukat sayısının da artışına yol açarken, Denizli Barosu üye sayısı aynı hızla artış gösterdi. Örneklemek gerekirse, 1940 yılında 15 olan avukat sayısı 1960 yılında 50’nin altındaydı. Yirmi yıldaki artış oranı üç katı olabilmişti. Oysa 1982 yılında 169 olan avukat sayısı 1992’de 316’ya ulaşmıştı. Bu hızlı artışa karşısında baronun üyelerine verdiği hizmet, uzun zaman mali, idari ve mekânsal imkansızlıklar nedeniyle yetersiz kaldı. Sorunların hem il merkezinde, hem de ilçelerde kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerekiyordu. Başkan İsmet Kayhan yönetimi, baro mali yapısını yeniden düzenlemek konusunda önemli adımlar attı. Gelir getirici kaynaklar yaratarak hem adliyelerdeki avukat odalarını, hem de baro kalemini yeniledi. Kayhan yönetimi görevde kaldığı dört yıl boyunca meslek içi çalışmalara önem verdi, aynı ölçüde kurumlar arası ilişkilerle ilgili çalışmalar yaptı.

İsmet Kayhan’ın aday olmadığı 1992 yılında yapılan Genel Kurulda, Av. Tuncer Yılmaz başkanlığında yeni bir yönetim kurulu göreve geldi. İki dönem baronun başında kalan Tuncer Yılmaz yönetimi, Türkiye tarihinin 90’lı yıllardaki en karmaşık döneminde görevde kaldı. Başta Uğur Mumcu olmak üzere aydınlar suikastlara uğradı. Faili meçhul cinayetler, Sivas’ta aydınların yakılması gibi unutulmayacak olaylar bu dönem yoğunlaştı. Denizli Barosu yaşanan gelişmelere seyirci kalmayıp “Denizli Demokrasi Platformu” toplanmasına öncülük etti. Miting ve yürüyüşler tertip edildi, yasal çalışmalar konusunda TBB ile birlikte adımlar atıldı. Batı Anadolu bölge barolarıyla birlikte hareket edilerek ortak kararlara imza atıldı ve ortak eylem planları hazırlandı.

Tuncer Yılmaz iki dönem sonunda aday olmadı, Başkanlık dönemi 1996 yılı Genel Kurulunda sona erdi. Genel kurulda yapılan seçimle Av. Erdal Çam yönetimi iş başına geçti. Çam döneminde meslek içi çalışmalara ağırlık verildi, istihdam sorunları ve adli-hukuki ihtiyaçlar gündeme alındı. Yeni mahkemelerin kurulmasıyla iş alanları kısmen çoğalmıştı, bu alanlarda hukuk seminerleri düzenlendi. Avrupa Topluluğu ile görüşmelerin müktesebat tartışmaları aşamasına gelmesine paralel olarak “Avrupa Toplulukları Kurumsal Hukuku” konferansı gibi çalışmalar yapıldı.

Bir dönem görevde kalan Erdal Çam, yerini 1998 yılı Genel Kurulunda Av. Yıldırım Aycan’a bıraktı. Yıldırım Aycan döneminde, 1990’ların karmaşık ve çatışmalı süreci hala devam etmekteydi. Türkiye gündemi, baro çalışma programının belirlenmesinde etkili oldu. Ayrıca baro mali yapısının kırılganlığı devam etmekteydi. Aycan ve yönetim, çok yönlü bir çalışma ile sorunların üstesinden gelmeye çalıştı. Medeni Yasa’nın köklü bir değişiklik geçirmesi ve Avukatlık Yasası’nda yapılması tasarlanan değişiklikler bu dönem içinde yönetimi meşgul eden önemli gelişmeler oldu. TBB Genel Kurulu ilk kez 1999 yılında Denizli’de toplandı, Denizli Barosu bu toplantıya ev sahipliği yaptı. 17 Ağustos 1999 Depremi, Gölcük Depremi bu dönemde yaşandı. Türkiye ekonomisi, tarihinin en önemli ekonomik krizine yine aynı dönemde girdi. Cezaevi isyanları ve çatışmalar, cezaevlerinde avukatlar için üst aramasına gerekçe sayıldı. Doğrudan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan girişime ilk karşı çıkan Denizli Barosu oldu. Cezaevi ziyaretlerinde avukatların üst araması yaptırmasını engellemek için üyelerini bağlayıcı yönetim kurulu kararı almak zorunda kaldı ve yargılandı.

Av. Yıldırım Aycan iki dönem üst üste başkan seçildi, 2002 yılında yapılan son Genel Kurulda aday olmadı. O Genel Kurulda başkan seçilen Adil Demir yaklaşık 8.5 yıl başkanlık görevini yürüttü. Bu dönem boyunca baro çeşitli açılardan önemli gelişmeler yaşadı. Mali yapısı güçlendi, yeni ve bağımsız mülkler edindi, gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına uygun olarak baro kalemi ve adliye baro odaları yeniden donatıldı. Denizli Barosu, Türkiye’de ilk kez Denizli Adliyesi duruşma salonlarında avukat masalarına izleme monitörü koyarak öncülük yaptı. Yine ilk kez olmak üzere avukatlar ve adliye personeli için ulaşım amaçlı servis araçlarını uygulamaya koydu. Türkiye Baroları içinde o güne kadar uygulanmamış bir çalışma gerçekleştirip özel bir yazılımla toplu mesaj sistemi kurdu. Sistemle avukatlar yasal değişikliklerden, mevzuattan ve sair duyurulardan anlık olarak haberdar oldu. Bu sistem daha sonra tüm baro başkanlıklarına ücretsiz olarak hediye edildi.

Beş dönem seçilip sekiz buçuk yıl boyunca görevde kalan Av. Adil Demir, 2011 yılının Mart ayında milletvekili adayı olarak baro başkanlığından istifa etti. Denizli Barosu iki ay içinde olağanüstü genel kurulunu toplayarak başkanlığa Av. Müjdat İlhan’ı seçti.

Müjdat İlhan, 2012’de yapılan olağan Genel Kurulda yeniden aday olup seçildi, sonraki dönemlerde yeniden seçilip görevi sürdürdü. Baro yönetimi bu dönemler içinde mülkiyeti 2006 yılında alınan baro arsası üzerine bağımsız ve çok işlevli bir hizmet binası inşa edilmesini sağladı. Araçlar yenilendi. Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokole uygun olarak "Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi" devam etti.

2021 yılında yapılan Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinde Baro Başkanlığı'na Avukat Adnan DEMİRDÖĞER seçildi.  Baro çalışmaları,  Başkan Avukat Adnan DEMİRDÖĞER ve yönetim kurulu tarafından sürdürülmektedir.

 

 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

15.07.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.