STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlarda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı aranmaktadır.

Resmî Gazete linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240508-1.htm

İlgili Duyuru :https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202436-84756

 

Staj Başvurusu İçin Gereken Belgeler (2024) 

 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1-Kayıt istemi dilekçesi

1 adet istenmektedir.

Denizli Baro Başkanlığına hitaben yazılmalıdır.

Baro Başkanına havalesini yaptırmanız gerekmektedir.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2 adet istenmektedir.

Aile bilgilerini içerdiği şekildenüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

Noterden onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenebilir.

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi Karta sahip olanlardan ayrıca 1 adet noter onaylı mavi kart sureti istenmektedir.

3-Fakülte Diploması okul ve noter onaylı

2 adet istenmektedir: Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı sureti ve noterden onaylı suretinin aslı.

Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir.

Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge (transkript) sunmaları gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlarının diplomaya ek olarak Sınav Sonuç Belgesi de sunmaları gerekmektedir.

Üniversite öğrenimi süresince yatay geçiş yapanların Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen uygunluk belgesi sunmaları gerekmektedir.

Not:*Diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun Olduğu fakülteden fakülteye giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.

*Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4-Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi

1 adet istenmektedir.

E-devlet şifresi ile bulinktenalınabilmektedir.

5-İkametgah veya Yerleşim Yeri Belgesi

1 adet istenmektedir.

Yerleşim yeri belgesi, e-devletten veya Denizli İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.

Sadece Denizli ikametgahı kabul edilmektedir.

6-Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir.

Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Denizli Adliyesi ya da Denizli Kaymakamlıklarından  veya e devletten alınabilir.

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

7-Sağlık Raporu

1 adet istenmektedir.

Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu.

8- Sigorta Durum Belgesi

1 adet istenmektedir.

Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. SGK İl müdürlüğünden veyahttps://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumulinkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

Sorgulamada çıkan bilginin ekran görüntüsünü klavyedeki Ctrl+P tuşuna basarak çıktı alabilirsiniz. Alınan belgelerde isim-soyisim ve tarih yazmaması durumunda ise“BU BİLGİ TARAFIMA AİTTİR”yazmanız, ayrıcaisim-soyisim-tarih ve imzaatmanız gerekmektedir.

ALDIĞINIZ BELGEDE ADINIZIN VE SOYADINIZIN GÖZÜKMESİ, STAJ BAŞVURUSU YAPTIĞINIZ TARİH İTİBARİYLE SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI KURUMLARINDA KAYITLI OLMAMANIZ VE DAHA ÖNCE YAPILAN KAYITLARIN DA ÇIKIŞ TARİHİNİN GÖZÜKMESİ GEREKMEKTEDİR. AVUKATLIK KANUNU'NUN 12.MADDESİNİN (f) BENDİ KOŞULLARINI TAŞIYANLAR TİCARET SİCİL GAZETE ÖRNEĞİ VE BAĞ-KUR'DAN KAYIT NEDENİNİ GÖSTERİR BELGE SUNARLAR. ASKERLİKTEN DOLAYI KAYIT GÖZÜKÜYOR İSE İLGİLİ KURUMDAN BU DURUMUN BELGELENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

9- Kurum Sicil Özeti

Çalıştığınız kurumdan,Baro tarafından yazışma yapılarak istenecek olan belge. (Mezuniyetten sonra memuriyet yapanlar için geçerlidir.)

10- Damga Vergisi

Vergi Dairesine 9047vergi kodu ile 467,20 TL yatırılacaktır.

11- Askerlik Durum Belgesi

1 adet istenmektedir. (Erkek adaylar için)

Ayrıca mezuniyetten sonra askerlik yapan erkek adaylar için 1 adet Askerlik Terhis Belgesi istenmektedir.

12- Fotoğraf

5x6.5 cm ebadında biyometrik fotoğraf 8 adet istenmektedir.

Özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve CÜBBESİZ, erkeklerde kravatlıolarak çekilmelidir.

(http://d.barobirlik.org.tr/2016/biyometrik.pdf )

 

  GETİRİLEN EVRAKLARIN TAMAMI SAYILARINCA ASIL EVRAK OLACAKTIR, FOTOKOPİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

  STAJ SÜRESİNCE ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞMAMANIZ VE  SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI KURUMLARINA KAYITLI OLMAMANIZ GEREKMEKTEDİR AKSİ TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE STAJINIZ İPTAL EDİLECEKTİR.

  EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

BAŞVURUNUZ SIRASINDA BELGELERİNİZİ SIRALAMAYA GÖRE DİZEREK TESLİM ETMENİZİ RİCA EDERİZ.