KATİP KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU
 
 

 

FOTOĞRAF      (Yeni Çekilmiş)

                        

 

DENİZLİ BAROSU  KATİPLİK KARTI   BAŞVURU FORMU                        

 

KATİBİN ADI SOYADI

 

TC KİMLİK NO

 

BÜRO

ADRESİ

 

EV

ADRESİ

 

İŞ TEL

 

İŞ FAKS

 

CEP TEL

 

EV TEL

 

E-POSTA ADRESİ

 

KAN GRUBU

 

TALEP EDEN AVUKATIN(LARIN)

ADI SOYADI

 

İSTENEN BELGELER   

- SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

- AVUKATIN DİLEKÇESİ

- SABIKA KAYDI(ARŞİV KAYITLI OLACAKTIR.)

- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

- 1 ADET BİYOMETRİK FOTOĞRAF (http://d.barobirlik.org.tr/2016/biyometrik.pdf )

- ÜCRETİ: 120,00.-TL   

                                                  

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI'NA

 

            Aşağıda kimlik bilgileri yazılı ................................................................... 'in katibim/sekreterim/çalışanım olduğuna dair kimlik kartının hazırlanmasını, ayrıca anılan kişinin ilişiğinin kesilmesi halinde durumu Baro Başkanlığı'na bildireceğimi taahhüt ederim.

          Saygılarımla,                                                                                                   İmza

 

Avukat Adı Soyadı  :

Baro Sicil No           :                                                  

Tarih                      :                                                                                                                                                                                                                       

  Yukarıda adı geçen katibin iş akdi feshi halinde katip kimliği teslim edilecektir. 

 
Formu indirmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
 
KATİP KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU