DUYURU

Aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Yönetmelik, yayım tarihinde (04.08.2022) yürürlüğe girmiştir.

İlgili Resmi Gazete’ye buradan ulaşılabilirsiniz. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI