2023-2024 ADLİ YIL AÇILIŞI
Tarih: 1.09.2023| Okunma Sayısı: 346

2023-2024 Adli Yılı açılışı, Valilik Önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle yapıldı.

                                              -BASIN AÇIKLAMASI-


Bugün itibari ile 2000 avukatı ve 200’e yakın stajyer avukatı bulunan Denizli Barosu ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Yeni adli yılımızda, bu eşsiz vatanı bize emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi; saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başta, yakın zamanda kaybettiğimiz, önceki dönem baro başkanlarımızdan, Sayın Avukat Tuncer Yılmaz olmak üzere; vefat eden tüm meslektaşlarıma ve yargı mensuplarına Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Ülkemizde; hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların, örgütlü gücünü temsil eden bizler, 2023-2024 Adli Yılı’nı, bu sene de umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılıyoruz. Bunun sebebi, sadece avukatlara ait mesleki sorun gibi görünen, ancak artık ulusal çapta, bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet sorunudur. Mesleğimizi, evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için; hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkının hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizmekteyiz. 

İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri, artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması için, ulusal çapta adaletin sağlanması ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nda “2.6 Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek görüyoruz. Özellikle “Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir” , “Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır” ve “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin, 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini; avukatların kendileri adına asaleten, savunmasını üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır.

Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için, atılması gereken ilk adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının öncelikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitiminin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Bununla birlikte; getirilmiş olan avukatlık sınavının ertelenmeyerek, ivedilikle uygulanması gerekmektedir.  

Yeni adli yılda; 
-Stajyer avukatların statülerinin değiştirilerek özlük haklarının tanındığı, 
-Genç meslektaşlara faizsiz ve daha uzun süreli büro destek kredisi ile vergi indirimi ve Sgk prim muafiyetinin sağlandığı,
-Kamu avukatlarının özlük haklarının ve engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu,
-Bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırıldığı,
-Meslektaşların yüksek Sgk primi ödeyerek düşük emekli maaşı almasının önüne geçildiği, 
-Mevcut asgari ücret tarifesinin ve Cmk ücretlerinin güncellenerek artırıldığı, yine bu ücret ve tarifenin her altı ayda bir yeniden değerlendirilerek artırıldığı, 
-Avukatlık hizmetinden alınan Kdv oranlarının düşürüldüğü,
-Bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı,
-Arabuluculuk, uzlaştırma, basit yargılama, seri muhakeme gibi uygulama ve usuller ile avukatlık mesleğinin faaliyet alanının daraltıldığı ortamda; meslek alanının genişletildiği ve yeni iş sahalarının yaratıldığı,
-Avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek yasal, mali ve idari önlemlerin alınması ile gerekli düzenlemelerin yapıldığı,
-Avukata yönelik şiddetin tutuklama nedeni sayıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.

Değerli meslektaşlarım, kıymetli hazırun; 

Altını çizerek söylüyorum ki, bir ülkenin yargısal savunması ne kadar güçlü, hâkim ve savcıları ne kadar bağımsız ise o ülkede adalet vardır, hukuk vardır, eşitlik vardır. Bu nedenle, geçen yıl da söylediğim ve her zaman söyleyeceğim gibi, siyasetin elini yargının üstünden çekmesi, yani yargıyı biz yargı mensuplarına bırakması gerekir. 

Adalet mülkün temeli; adaletin teminatı da bağımsız ve tarafsız yargı; adil yargılanma hakkının teminatı da savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli sistemin; mülkün temeli olamayacağı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden, adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir. 

Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, yargının daha az eleştirildiği, mesleki sorunlarımızın çözüme ulaştığı, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine gereken saygının gösterildiği bir adli yıl diliyoruz. 

Yeni adli yılımız; başta meslektaşlarımız olmak üzere, tüm yargı mensuplarına ve adalet bekleyen tüm yurttaşlarımıza hayırlı olsun. 

                                                                           DENİZLİ BARO BAŞKANI
                                                    AV. ADNAN DEMİRDÖĞER

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

16.06.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.