TOPLANTI
16-17 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Baroları Saymanlar Toplantısı'na Baromuz Sayman Üyesi Avukat Mustafa YIKAR katıldı.