ARABULUCULUK EĞİTİMİ
Denizli Barosu 5. Dönem "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi", Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile 4-11 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı.