Staj Bitirirken Gerekli Evraklar

(TÜM BELGELER STAJ BİTİMİNİN ERTESİ GÜNÜ HAZIRLANACAKTIR.)

1-RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN TOPLAM  930,00-TL Baro Kalemine yatırılacaktır. 

Baro Giriş Keseneği                              750.00-TL.         

Aidat(Dönemsel Yıllık Kesenek)             180,00-TL  (Ocak ve Temmuz ayları için geçerli)

  (180,00.-TL Ocak  -180,00.-TL Temmuz)


2-Kimlik                                              30.00-TL              Baro Kalemine yatırılacaktır. 


 3-Adalet Bakanlığı Ruhsat Harcı          767,40.-TL 

Çınar  Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Barodan alınacak yazı ile yatırılacaktır.


4-Türkiye Barolar Birliği Ruhsat Ücreti 300.00-TL 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı (Havale Belgesine Staj Sicil no ve Ad-Soyad yazınız)

Halk Bankası–Ankara Yenişehir Şubesi  Hesap No: 16000075

Posta Çeki Hesabı  : 1002801


5-Biyometrik Fotoğraf (http://d.barobirlik.org.tr/2016/biyometrik.pdf )

4 adet 3,5 x 3 ebatlı
6 adet 6 x 9 ebatlı
 

Avukat cübbesi ile çekilmiş (erkekler için kravatlı) renkli fotoğraf


6-Dilekçe  

Dilekçe örneği aşağıdadır.


7-Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi

(Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan)


8-SSK, EMEKLİ SANDIĞI ve BAĞ-KUR kaydınızın bulunmadığına dair belge (imzalı kaşeli)

1'er adet (4a, 4b, 4c) SGK İl Müdürlüğü’nden alınacaktır.


9- Damga vergisi  Denizli İli Vergi Dairelerine yatırılacak 64,32.-TL

                              (Sadece Staj Bitim Belgesi alacaklar için 32,16.-TL)


Not:

-Staj bittikten sonra ruhsat başvurusu için bir 6 ay ve daha fazla ara verenler; ikametgâh ve Sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir.

-Staj sonrası askerlik yapanlar için mutlaka terhis belgesi eklenecektir.

-Staj süresinde ya da staj sonrasında evlilik yapan bayan adayların her iki soyadına göre, ayrı ayrı, arşiv kayıtlı sabıka kaydı getirmeleri ve evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi ayrıca yeni kimliğinin onaylı fotokopisini getirmesi gerekmektedir.


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’  nde ki Üniversitelerden mezun olanlar için denklik belgesi ve  Noksan Kalan dersi olmadığına dair belge.

 

 

 

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Avukatlık stajımı tamamlamış bulunmaktayım.
Avukatlığa kabul için gerekli niteliklere sahip olduğumdan, Baronuz Levhasına kaydımın yapılarak ruhsatnamenin verilmesini saygılarımla arz ederim.
  

ADRES:                                                                                                                                  
İş Adresi  :                                                                                                   Tarih

Tel          :                                                                                                    Adı Soyadı

Ev Adresi :                                                                                                   İmza

Ev Tel      : 

GSM        :