STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER
  <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <table style="border-collapse:collapse;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td style="width:345.6pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;"> <p style="text-align:center;"><strong>Staj Başvurusu İçin Gereken Belgeler</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p> <div style="text-align: center;"> <table style="border-collapse: collapse; border: none;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 106.5pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 0.75pt;"> <p style="text-align:center;"><strong>Belge Türü</strong></p> </td> <td style="width: 30.9pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <h1><span style="font-size: 12pt;">Adet</span></h1> </td> <td style="width: 320.5pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p style="text-align:center;"><strong>Açıklama</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Dilekçe</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">1</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Baro Başkanlığına hitaben ( <strong><span style="text-decoration: underline;">Baro Başkanına  Havalesini yaptırınız</span></strong>)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Fakülte Diploması  ya da Çıkış Belgesi Örneği</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">2</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:justify;">1 tane Noter Onaylı ve 1 tane Fakülte Sekreterliği Onaylı</p> <p style="text-align:justify;">***Yurt dışı üniversite mezunları noter onaylı denklik belgesi ve Ankara Üniversitesi’nden onaylı yazı getirmeleri gerekmektedir.</p> <p style="text-align:justify;"><strong>Not:</strong> *Diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun Olduğu fakülteden fakülteye giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.</p> <p style="text-align:justify;">*Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>İkametgah Belgesi</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">2</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Denizli İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Alınacak.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Nüfus Kağıdı Örneği</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">2</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Noter Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi  veya Nüfus Müdürlüklerinden alınan nüfus kayıt örneği</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Adli Sicil Belgesi</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">1</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Nüfusa kayıtlı olunan yer Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak. (arşiv kayıtlı)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Sağlık Raporu</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">1</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>(Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akli malul olmadığına dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş<span style="font-size: 9pt;">)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Fotoğraf</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">8</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Biyometrik fotoğraf-Cübbesiz Vesikalık - Erkeklerde kravatlı</p> <div><a href="http://d.barobirlik.org.tr/2016/biyometrik.pdf">(http://d.barobirlik.org.tr/2016/biyometrik.pdf )</a></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Memuriyet Sicil Özeti veya Bonservis</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">1</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Mezuniyetten sonra memuriyet yapanlar için.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;" valign="top"> <p><strong> </strong></p> <p><strong><span style="font-weight: normal;">Sigorta Durum Belgesi</span></strong></p> <p><strong> </strong></p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;" valign="top"> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><span style="font-weight: normal;">    1</span></strong></p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;" valign="top"> <p><strong> </strong></p> <p><strong><span style="font-weight: normal;">SGK il Müdürlüğü'nden SSK, EMEKLİ SANDIĞI ve BAĞ-KUR </span></strong><strong>(4a, 4b, 4c) </strong><strong><span style="font-weight: normal;">kaydınızın bulunmadığına dair belge (imzalı kaşeli)</span></strong><strong></strong></p> <p><strong> </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Askerlik Terhis Belgesi</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">1</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>mezuniyetten sonra askerlik yapanlar erkek adaylar için.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Askerlik Durum Belgesi</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;">1</p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p>Erkek adaylar için</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt;"> <p>Damga Vergisi</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p style="text-align:center;"> </p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;"> <p> (VERGİ DAİRESİ KODU:9047 ) 59,80.-TL</p> <p>(vergi dairesine yatırılacak)</p> </td> </tr> <tr style="height:13.5pt;"> <td style="width: 106.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 0.75pt; height: 13.5pt;"> <p>Belge</p> </td> <td style="width:30.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;height:13.5pt;"> <p style="text-align:center;"> </p> </td> <td style="width:320.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .75pt 0cm .75pt;height:13.5pt;"> <p>Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’  ndeki Üniversitelerden mezun olanlar için Noksan Kalan dersi olmadığına dair belge.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p> <p> </p> </div> <div> </div>