STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER
 

Staj Başvurusu İçin Gereken Belgeler

 

Belge Türü

Adet

Açıklama

Dilekçe

1

Baro Başkanlığına hitaben ( Baro Başkanına  Havalesini yaptırınız)

Fakülte Diploması  ya da Çıkış Belgesi Örneği

2

1 tane Noter Onaylı ve 1 tane Fakülte Sekreterliği Onaylı

***Yurt dışı üniversite mezunları noter onaylı denklik belgesi ve Ankara Üniversitesi’nden onaylı yazı getirmeleri gerekmektedir.

Not: *Diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun Olduğu fakülteden fakülteye giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.

*Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İkametgah Belgesi

2

Denizli İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Alınacak.

Nüfus Kağıdı Örneği

2

Noter Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi  veya Nüfus Müdürlüklerinden alınan nüfus kayıt örneği

Adli Sicil Belgesi

1

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Nüfusa kayıtlı olunan yer Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak. (arşiv kayıtlı)

Sağlık Raporu

1

(Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akli malul olmadığına dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş)

Fotoğraf

8

Biyometrik fotoğraf-Cübbesiz Vesikalık - Erkeklerde kravatlı

Memuriyet Sicil Özeti veya Bonservis

1

Mezuniyetten sonra memuriyet yapanlar için.

 

Sigorta Durum Belgesi

 

 

 

    1

 

SGK il Müdürlüğü'nden SSK, EMEKLİ SANDIĞI ve BAĞ-KUR (4a, 4b, 4c) kaydınızın bulunmadığına dair belge (imzalı kaşeli)

 

Askerlik Terhis Belgesi

1

mezuniyetten sonra askerlik yapanlar erkek adaylar için.

Askerlik Durum Belgesi

1

Erkek adaylar için

Damga Vergisi

 

 (VERGİ DAİRESİ KODU:9047 ) 59,80.-TL

(vergi dairesine yatırılacak)

Belge

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’  ndeki Üniversitelerden mezun olanlar için Noksan Kalan dersi olmadığına dair belge.