BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 9.10.2020| Okunma Sayısı: 222

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensuplarımız,

 

7249 Sayılı Kanun ile Değişik 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 82. Maddesi gereğince; Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemini görüşmek,  karara bağlamak ve seçimlerini yapmak üzere; 03 Ekim 2020 Cumartesi günü saat:10:00’da ve seçimler ise, ertesi gün 04 Ekim 2020 Pazar günü saat 09:00 ile 17:00 arasında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının gözetimi altında,  çoğunluk sağlanamazsa ise 10-11 Ekim 2020 günlerinde Denizli Barosu Hizmet Binası'nda yapılacak idi.

 

Ülkemizde de ciddi şekilde etkisini gösteren, tüm Dünyayı sarsan Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, kapalı ortamda hava sirkülasyonunun az olması nedeniyle, Genel Kurulumuzun açık havada Denizli Barosu Hizmet Binası otoparkında yapılması planlanmıştı. Binanın arka ve yan tarafına kurulacak çadır, branda ve sandalye temini için Merkezefendi Belediyesi ile görüşüldü. (Merkezefendi Belediyesi’ne katkı koymak istedikleri için teşekkür ederiz.) Sahne ve ses düzeni için çeşitli firmalardan fiyat teklifleri alındı ve bir firma ile anlaşıldı. Genel Kurul alanının önüne HES sorgulama, ateş ölçümü ve dezenfektan üniteleri yaptırıldı. Genel Kurula katılan tüm konuklar için dağıtılmak üzere dezenfektan ve maske yaptırıldı.

Seçim için 5 sandık düşünüldü. Bu sandıklardan 2 tanesi binamızın konferans salonunda, 3 tanesi yarı açık fuaye alanında olacaktı. Hem meslektaşlarımızın hem de konuklarımızın sağlığı açısından gerekli tüm önlemler alınmıştı. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurduğumuz tarihlerde Genel Kurul ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması en büyük isteğimizdi.

İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli “ Koronavirüs Ek Tedbirler”  konulu yazısına istinaden; Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarihli ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’ nın 02.10.2020 tarihli ve 2020/62 sayılı kararı ile “…Sağlık Bakanlığı’nın 01.10.2020 tarih ve 13588366149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkinlikler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar  sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurullarının ertelenmesine…” karar verildiğini haricen öğrenmemiz nedeniyle İlimiz Valisi Sayın Ali Fuat ATİK’e ziyaret gerçekleştirilmek ve bu kapsamda genel kurul ve seçimlerin etkinlik olarak değerlendirilmemesi gerektiği kendisine ifade edilmek istenmişti. Ancak kendisinin kurul toplantısında olduğu söylenmiş, saatlerce beklenilmesine karşın görüşülememiştir.

 

Merkezefendi 2 nolu İlçe Seçim Kurulu’na ilimizde konuyla ilgili karar alınıp alınmadığı sorulmuş, herhangi bir erteleme kararının olmadığı belirtilmiştir.

 

Her ne kadar tarafımıza böyle bir karar tebliğ edilmemiş olsa da, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Denizli İdare Mahkemesi’ne 2020/1380 E. Sayılı dosyası ile aynı gün dava açılmıştır. Mahkeme, davalı kuruma 5 günlük cevap süresi vermiş, ilgili karar davalıya 07.10.2020 tarihinde tebliğ edilmiş, henüz yürütmeyi durdurma kararı verilmemiştir.

 

03.10.2020 tarihinde daha önce alınan karar gereğince, 47.Olağan Genel Kurulumuzun toplanması için yeter çoğunluğun olmadığı yönünde tutanak tutulmuş, iş bu tutanak Merkezefendi 2. Nolu İlçe Seçim Kurulu’na 10-11.10.2020 tarihinde Genel Kurul ve seçim yapılacağı belirtilerek, görevli memur ve sandık görevlisi istenmiş, seçim ile ilgili prosedür devam ettirilmiştir.

 

6 Ekim 2020 Salı günü Saat:12:00 de Denizli Barosu Hizmet Binası’nda Denizli Barosu Başkan adayları ile bir araya gelinip, toplantı yapılmış, Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurulu iptal kararına yönelik tüm başkan adaylarının görüşleri ve varsa bu konuda önerileri alınmıştır.

 

06.10.2020 tarihinden önce diğer illerin Barolarına tebliğ edilen ‘’seçimlerinin yapılamayacağı’’ yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararlarına karşı Barolarca Yüksek Seçim Kurulu’na ‘’tam kanunsuzluk’’ iddiasıyla itiraz edilmiş, bu tarihte (06.10.2020)  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 24 baronun yapmış olduğu başvuru da oy çokluğuyla 2020/457 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Bu karardan sonra, Merkezefendi 2 nolu İlçe Seçim Kurulu 18.09.2020 tarihli 2020/1532 sayılı seçim yapma talebimizi içerir yazımızı ilgi tutarak Denizli Barosu seçimlerinin yapılma imkanının olmadığı içerikli 07.10.2020 tarihli ‘’E. 261300’’ sayılı yazıyı Baromuza tebliğ etmiştir.

 

Yukarıda belirtilen sürecin tamamı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, T.C. Anayasanın 135. Maddesine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na açıkça aykırıdır. İdarenin yasa koyucu yerine geçip işlem ihdas etmesi de hukuki güvenilirlik ve kanunilik ilkesine aykırıdır. Aynı zamanda bu konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yine ilimiz Sanayi Odası seçimlerine yönelik içtihat niteliğindeki kararı göz ardı edilerek, verilen karar YSK’nın kendisiyle çelişmesine neden olmuştur.

 

Bu şartlarda, kanuna aykırı ve hukuk normlarını çiğneyen bu karar, her ne kadar başta biz hukukçuları ve tüm kamuoyunu rahatsız etmekte ise de, mevcut hukuki durumu ve itirazı kabil olmayan YSK kararını hukukçu kimliğimiz ile toplumun her aşamada örnek alıp, yardım talep ettiği kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan Baromuzun geçmişten gelen ve geleceğe taşımaktan onur duyduğumuz, hukuka saygılı ve ilkeli duruşu nedeniyle uygulamak zorunda olduğumuzu, ilçe seçim kurulu tarafından hakim gözetimi ve memur görevlendirmesi yapılmayacağından, genel kurulun icrasının mümkün olmadığı, aksi bir uygulamanın yanlışa yanlışla cevap vermek anlamı taşıyarak kamuoyunda da olumsuz bir intiba uyandıracağı aşikardır.

 

Tüm bu nedenlerle, İl Hıfzıssıhha Kurulun 02.10.2020 tarihli ve Merkezefendi 2 nolu İlçe Seçim Kurulu’ nun 07.10.2020 tarihli kararlarında Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurulunun 02.12.2020 tarihinden sonrasına ertelendiği,10-11 Ekim 2020 tarihinde yapılmasının hukuken mümkün olmadığı görülmüştür. Denizli Barosu Yönetim Kurulu 07.10.2020 tarihinde toplanarak, Genel Kurulun belirlenen tarihte yapılamayacağı yönünde oyçokluğuyla karar almıştır.

 

08.10. 2020 tarihinde Merkezefendi 2 nolu İlçe Seçim Kurulu’ nun 07.10.2020 tarihli Denizli Barosu seçimlerinin yapılma imkanının olmadığı içerikli 07.10.2020 tarihli ‘’E. 261300’’ sayılı yazısına karşın, baromuz tarafından TAM KANUNSUZLUK iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir. 

 

Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın 02.10.2020 tarihli kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 02.10.2020 tarihli karar ile il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde baro genel kurullarının yapılamayacağına dair hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından Baroları kamu kurumu niteliğini yok sayma, önemsizleştirme ve bölme çabasına her zaman karşı duracağımızı bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

Denizli Barosu Yönetim Kurulu

Adına Baro Başkanı

Avukat Müjdat İLHAN

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Kasım 2020><<
Kasım 2020
 PSÇPCCP
442627282930311
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930123456

29.11.2020
AV. MÜJDAT İLHAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.